HTML Site Map

Homepage Last updated: 2016, May 22

/ 1 pages
Cukrzyca u dzieci
    
category/ 2 pages
Cukrzyca u ludzi | Cukrzyca u dzieci
Postęp a a obciążenie psychiczne człowieka | Cukrzyca u dzieci
         
cukrzyca/
              
page/ 15 pages
Cukrzyca u ludzi | Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u ludzi | Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u ludzi | Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u ludzi | Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u ludzi | Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u ludzi | Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u ludzi | Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u ludzi | Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u ludzi | Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u ludzi | Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u ludzi | Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u ludzi | Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u ludzi | Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u ludzi | Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u ludzi | Cukrzyca u dzieci
         
postep-a-a-obciazenie-psychiczne-czlowieka/
              
page/ 9 pages
Postęp a a obciążenie psychiczne człowieka | Cukrzyca u dzieci
Postęp a a obciążenie psychiczne człowieka | Cukrzyca u dzieci
Postęp a a obciążenie psychiczne człowieka | Cukrzyca u dzieci
Postęp a a obciążenie psychiczne człowieka | Cukrzyca u dzieci
Postęp a a obciążenie psychiczne człowieka | Cukrzyca u dzieci
Postęp a a obciążenie psychiczne człowieka | Cukrzyca u dzieci
Postęp a a obciążenie psychiczne człowieka | Cukrzyca u dzieci
Postęp a a obciążenie psychiczne człowieka | Cukrzyca u dzieci
Postęp a a obciążenie psychiczne człowieka | Cukrzyca u dzieci
    
cukrzyca/ 151 pages
Różnicowanie | Cukrzyca u dzieci
Alkalizacja | Cukrzyca u dzieci
Sposoby podawania insuliny | Cukrzyca u dzieci
Odwodnienie | Cukrzyca u dzieci
Ubytki występujące w masie | Cukrzyca u dzieci
Objawy kliniczne | Cukrzyca u dzieci
Przyczyny kwasicy ketonowej | Cukrzyca u dzieci
Kwasica ketonowa | Cukrzyca u dzieci
Glukozuria | Cukrzyca u dzieci
Wskaźniki kontroli metabolicznej cukrzycy | Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u dzieci i młodzieży | Cukrzyca u dzieci
Zalecenia praktyczne: | Cukrzyca u dzieci
Leczenie w początkowym okresie | Cukrzyca u dzieci
Przykłady | Cukrzyca u dzieci
Plan dnia i częstotliwość nakuć | Cukrzyca u dzieci
Pozory mogą być mylne | Cukrzyca u dzieci
Oddawanie moczu | Cukrzyca u dzieci
Chwiejność cukrzycy i jej przyczyny | Cukrzyca u dzieci
Insulinooporność | Cukrzyca u dzieci
sorbitolowa | Cukrzyca u dzieci
Glukoza we krwi | Cukrzyca u dzieci
Cukromocz | Cukrzyca u dzieci
Dożylne obciążenie glukozą | Cukrzyca u dzieci
Samokontrola glikemii i glikozurii | Cukrzyca u dzieci
Insulina wstrzykiwana jest zwykle przy użyciu wstrzykiwaczy (penów) | Cukrzyca u dzieci
Edukacja zdrowotna (samokontrola cukrzycy) | Cukrzyca u dzieci
Niebezpieczeństwo niedocukrzenia | Cukrzyca u dzieci
Źródła energii | Cukrzyca u dzieci
Aktywność fizyczna | Cukrzyca u dzieci
Środki słodzące | Cukrzyca u dzieci
Wymienniki węglowodanowe | Cukrzyca u dzieci
Białko | Cukrzyca u dzieci
Tłuszcze | Cukrzyca u dzieci
Prawidłowe żywienie, wskazówki | Cukrzyca u dzieci
Składniki pokarmowe | Cukrzyca u dzieci
Żywienie dziecka chorego na cukrzycę | Cukrzyca u dzieci
Obrzęki insulinowe i nadciśnienie | Cukrzyca u dzieci
Lipodystrofia przerostowa | Cukrzyca u dzieci
Lipodystrofia poinsulinowa | Cukrzyca u dzieci
Alergia insulinowa | Cukrzyca u dzieci
Powikłania leczenia insuliną | Cukrzyca u dzieci
Efekt Somogyi | Cukrzyca u dzieci
Zjawisko brzasku | Cukrzyca u dzieci
Ranna hiperglikemia (zjawisko brzasku, efekt Somogyi) | Cukrzyca u dzieci
Skutki uboczne leczenia | Cukrzyca u dzieci
Ważne są samoobserwacje | Cukrzyca u dzieci
Metoda wielokrotnych wstrzyknięć | Cukrzyca u dzieci
Metoda konwencjonalna insulinoterapii | Cukrzyca u dzieci
Czynniki modyfikujące absorpcję insuliny i dynamikę jej działania | Cukrzyca u dzieci
Różnice między insulinami | Cukrzyca u dzieci
Jak wytarza się insulinę | Cukrzyca u dzieci
Preparaty insuliny | Cukrzyca u dzieci
Każdy posiłek jest ważny | Cukrzyca u dzieci
Leczenie insuliną | Cukrzyca u dzieci
Cele leczenia i kryteria wyrównania cukrzycy | Cukrzyca u dzieci
Leczenie dziecka chorego na cukrzycę | Cukrzyca u dzieci
Dzieci chore na cukrzycę poprawnie leczone rozwijają się na ogół dobrze | Cukrzyca u dzieci
Następujący przykład | Cukrzyca u dzieci
Niedostateczne przyrosty masy ciała można stwierdzić | Cukrzyca u dzieci
Rozpoznanie cukrzycy u dziecka jest zawsze ciężkim przeżyciem | Cukrzyca u dzieci
Wydzielanie insuliny może nastąpić w procesie emiocytozy | Cukrzyca u dzieci
Struktura drugorzçdowa proinsuliny | Cukrzyca u dzieci
Łańcuch A i Łańcuch B | Cukrzyca u dzieci
Pobudzający wpływ na komórkę B wywierają | Cukrzyca u dzieci
Biosynteza i sekrecja insuliny | Cukrzyca u dzieci
system gastro-entero-pancreatic | Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca a płód | Cukrzyca u dzieci
Insulina | Cukrzyca u dzieci
Ryzyko związane z dziedziczeniem cukrzycy typu 1 | Cukrzyca u dzieci
Epidemiologia | Cukrzyca u dzieci
Zaburzenia metaboliczne w cukrzycy insulinozależnej | Cukrzyca u dzieci
Glikoliza beztlenowa | Cukrzyca u dzieci
Cykl alaninowo-glukozowy | Cukrzyca u dzieci
Głównym odbiorcą glukozy jest mózg | Cukrzyca u dzieci
Zdolność utylizacji ketonów ma przede wszystkim wątroba | Cukrzyca u dzieci
Sorbitol powstaje z glukozy pod wpływem enzymu reduktazy aldoz | Cukrzyca u dzieci
Oprócz tego, że glukoza jest źródłem energii | Cukrzyca u dzieci
Transport glukoz | Cukrzyca u dzieci
Przemiana glukozy w ustroju zdrowym | Cukrzyca u dzieci
IGF-1 | Cukrzyca u dzieci
Insulinopodobne czynniki wzrostowe | Cukrzyca u dzieci
Wydzielanie GH | Cukrzyca u dzieci
Bezpośrednia reakcja hormonu na stres | Cukrzyca u dzieci
Hormony o działaniu antagonistycznym | Cukrzyca u dzieci
Amylina | Cukrzyca u dzieci
Peptyd trzustkowy (hPP) | Cukrzyca u dzieci
Somatostatyna | Cukrzyca u dzieci
W cukrzycy typu 1 | Cukrzyca u dzieci
Hormony wyspowe | Cukrzyca u dzieci
Glukagon | Cukrzyca u dzieci
Możliwość wystąpienia remisji zwiększa intensywna insulinoterapia od początku leczenia. | Cukrzyca u dzieci
Wskaźnik proinsulina | Cukrzyca u dzieci
Insulina endogenna w cukrzycy typu 1 | Cukrzyca u dzieci
Wpływ insuliny na metabolizm tkanki mięśniowej, tłuszczowej i wątroby | Cukrzyca u dzieci
Aktywność biologiczna insuliny | Cukrzyca u dzieci
Liczba receptorów insulinowych | Cukrzyca u dzieci
Funkcję wtórnych przekaźników insulinowych mogą spełniać | Cukrzyca u dzieci
Receptor insulinowy | Cukrzyca u dzieci
Losy wstrzykiwanej i endogennej insuliny | Cukrzyca u dzieci
Rozpoznawanie cukrzycy Cukrzyca typu 1 | Cukrzyca u dzieci
Zaburzenia tolerancji węglowodanów | Cukrzyca u dzieci
Objawy kliniczne | Cukrzyca u dzieci
Perfekcjonizm | Cukrzyca u dzieci
Diagnostyka laboratoryjna | Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca nerkowa | Cukrzyca u dzieci
Maksymalny roztwór | Cukrzyca u dzieci
Doustne obciążenie glukozą | Cukrzyca u dzieci
Substancje ketonowe | Cukrzyca u dzieci
Po opanowaniu ostrych zaburzeń | Cukrzyca u dzieci
Wartości współczynnika przyswajania glukozy | Cukrzyca u dzieci
Rozwój fizyczny i umysłowy | Cukrzyca u dzieci
Nadprotekcja | Cukrzyca u dzieci
Zmieniająca się insulinowrażliwość | Cukrzyca u dzieci
Pseudoremisja | Cukrzyca u dzieci
Pełna remisja | Cukrzyca u dzieci
Remisja | Cukrzyca u dzieci
Przebieg cukrzycy u dzieci | Cukrzyca u dzieci
W okresie intensywnej odnowy (po krwotoku) oraz w mocznicy | Cukrzyca u dzieci
Oznaczanie hemoglobiny glikozylowanej i fruktozaminy we krwi | Cukrzyca u dzieci
Jak stosować leczenie | Cukrzyca u dzieci
Powszechna metoda | Cukrzyca u dzieci
Kiedy się pojawia | Cukrzyca u dzieci
Zespół De Toniego i Fanconiego. | Cukrzyca u dzieci
Cukromocz nerkowy | Cukrzyca u dzieci
Dość rzadkie zjawisko | Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca przejściowa okresu noworodkowego zdarza się rzadko | Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca przejściowa okresu noworodkowego | Cukrzyca u dzieci
MODY | Cukrzyca u dzieci
Prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy | Cukrzyca u dzieci
Zespół chorobowy | Cukrzyca u dzieci
Eliminacja mleka krowiego z żywienia niemowląt | Cukrzyca u dzieci
Działania prewencyjne dotyczą trzech okresów | Cukrzyca u dzieci
Ważny argument | Cukrzyca u dzieci
Markery HLA klasy II | Cukrzyca u dzieci
Prediabetes – prewencja cukrzycy typu 1 | Cukrzyca u dzieci
Stwierdzono, że cukrzyca insulinozależna występuje znamiennie częściej u dzieci karmionych mlekiem krowim od wczesnego niemowlęctwa. | Cukrzyca u dzieci
W tej grupie chorych rezerwy insulinowe są mniejsze | Cukrzyca u dzieci
Genotyp HLA | Cukrzyca u dzieci
Predyspozycja genetyczna | Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca może pojawić się u każdego | Cukrzyca u dzieci
Etiopatogeneza cukrzycy typu 1 | Cukrzyca u dzieci
Metabolizm glukozy i udział substratów nieglukozowych w cukrzycy. | Cukrzyca u dzieci
ATPazy Na/K | Cukrzyca u dzieci
Aktywacji szlaku sorbitolowego | Cukrzyca u dzieci
Nie wiadomo, jak zapoczątkowany jest proces destrukcji komórki B | Cukrzyca u dzieci
Przeciw ciała | Cukrzyca u dzieci
Autoimmunizacja | Cukrzyca u dzieci
Toksyczne substancje chemiczne i żywienie | Cukrzyca u dzieci
Powinowactwo do trzustki wykazuje wiele wirusów | Cukrzyca u dzieci
Zakażenie wirusem Coxsackie | Cukrzyca u dzieci
Czynniki środowiskowe | Cukrzyca u dzieci
    
page/ 25 pages
Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u dzieci
Cukrzyca u dzieci
    
postep-a-a-obciazenie-psychiczne-czlowieka/ 100 pages
PRZEZ CZAS DOŚWIADCZEŃ | Cukrzyca u dzieci
PODDAWANIE IZOLACJI | Cukrzyca u dzieci
CEL PROWADZENIA BADAŃ | Cukrzyca u dzieci
DLA SPRAWDZENIA | Cukrzyca u dzieci
WYKAZANE OBCIĄŻENIA | Cukrzyca u dzieci
WYSTĘPOWANIE ZABURZEŃ | Cukrzyca u dzieci
SILNE ZABURZENIA | Cukrzyca u dzieci
NIEKTÓRE BADANIA | Cukrzyca u dzieci
NEGATYWNY WPŁYW | Cukrzyca u dzieci
WYSTĘPUJĄCE ZMIANY | Cukrzyca u dzieci
WOLNY CZAS | Cukrzyca u dzieci
UCIĄŻLIWE WARUNKI BYTOWANIA | Cukrzyca u dzieci
WSZYSTKIE ELEMENTY ŚRODOWISKA | Cukrzyca u dzieci
STUDNIA NAD ZAGADNIENIEM | Cukrzyca u dzieci
WARUNKI BADANIA | Cukrzyca u dzieci
STOSOWANA REDUKCJA | Cukrzyca u dzieci
PODCZAS EKSPERYMENTU | Cukrzyca u dzieci
BADANIA DEPRYWACJI INFORMACYJNEJ | Cukrzyca u dzieci
W INNYCH EKSPERYMENTACH | Cukrzyca u dzieci
PRZEPROWADZENIE DOŚWIADCZEŃ | Cukrzyca u dzieci
POTRZEBY POZNAWCZE | Cukrzyca u dzieci
WCZESNE DOZNANIA | Cukrzyca u dzieci
ZABLOKOWANIE POBUDZEŃ | Cukrzyca u dzieci
WYŻSZY POZIOM | Cukrzyca u dzieci
WZRASTAJĄCE ZAINTERESOWANIE | Cukrzyca u dzieci
RÓŻNE RODZAJE AKTYWNOŚCI | Cukrzyca u dzieci
OBOK PROBLEMU | Cukrzyca u dzieci
WSKAZANE PRZEZ BADANIA | Cukrzyca u dzieci
NOWE MODELE | Cukrzyca u dzieci
USPOKOJENIE | Cukrzyca u dzieci
CORAZ WIĘCEJ | Cukrzyca u dzieci
NAJSZYBSZE STARZENIE | Cukrzyca u dzieci
POZNANIE OKREŚLONEJ DZIEDZINY | Cukrzyca u dzieci
KONIECZNOŚĆ ODBIORU | Cukrzyca u dzieci
PODSTAWOWE FUNKCJE | Cukrzyca u dzieci
AKTYWNOŚĆ W POSZUKIWANIU INFORMACJI | Cukrzyca u dzieci
WARTOŚĆ WYBORU | Cukrzyca u dzieci
ŹRÓDŁO WYBORU | Cukrzyca u dzieci
CODZIENNE PRZYKŁADY | Cukrzyca u dzieci
ZNAMIENNA CECHA | Cukrzyca u dzieci
ZAKŁÓCENIE RÓWNOWAGI | Cukrzyca u dzieci
CEL AKTYWNOŚCI | Cukrzyca u dzieci
AKTYWNOŚĆ CZŁOWIEKA | Cukrzyca u dzieci
DUŻA EKSPANSJA | Cukrzyca u dzieci
DZISIEJSZE ŻYCIE | Cukrzyca u dzieci
BRAK KONTAKTU | Cukrzyca u dzieci
INNE ŹRÓDŁA | Cukrzyca u dzieci
PRZEPROWADZAJĄC ANALIZĘ | Cukrzyca u dzieci
MIMO OSIĄGNIĘĆ | Cukrzyca u dzieci
SZCZEGÓLNE OBCIĄŻENIA | Cukrzyca u dzieci
GŁĘBSZE UWARUNKOWANIA | Cukrzyca u dzieci
TAKA POSTAWA | Cukrzyca u dzieci
SILNE OBCIĄŻENIE | Cukrzyca u dzieci
WYMAGANIA SPOŁECZNE | Cukrzyca u dzieci
ZE ŚRODOWISKA SPOŁECZNEGO | Cukrzyca u dzieci
LICZNE BADANIA | Cukrzyca u dzieci
WSZECHOBECNY HAŁAS | Cukrzyca u dzieci
MASA CZYNNIKÓW | Cukrzyca u dzieci
TRUDNOŚĆ OCENY | Cukrzyca u dzieci
PESYMISTYCZNE OBRAZY | Cukrzyca u dzieci
ISTNIEJĄC DOWODY | Cukrzyca u dzieci
TECHNIZACJA ŻYCIA | Cukrzyca u dzieci
OBIEKTYWNE WYNIKI BADAŃ | Cukrzyca u dzieci
CHĘĆ POSIADANIA | Cukrzyca u dzieci
DĄŻENIE DO OSIĄGNIĘĆ | Cukrzyca u dzieci
WIEDZA I STANOWISKA | Cukrzyca u dzieci
OSOBISTY CEL | Cukrzyca u dzieci
POTOCZNE ASPIRACJE | Cukrzyca u dzieci
EFEKT PRZEOBRAŻEŃ | Cukrzyca u dzieci
MŁODZI LUDZIE | Cukrzyca u dzieci
CHARAKTERYSTYCZNE DLA WSPÓŁCZESNOŚCI | Cukrzyca u dzieci
NAJCZĘSTSZE CZYNNIKI | Cukrzyca u dzieci
ZACHOWANIA SPOŁECZNE | Cukrzyca u dzieci
OBOK ZAGROŻENIA FIZYCZNEGO | Cukrzyca u dzieci
TRUDNE SYTUACJE | Cukrzyca u dzieci
WCZEŚNIEJSZE MODELE | Cukrzyca u dzieci
CAŁE WIEKI | Cukrzyca u dzieci
POSTAWY CZŁOWIEKA | Cukrzyca u dzieci
ZNANE NA CO DZIEŃ | Cukrzyca u dzieci
ROLA SPOŁECZNA | Cukrzyca u dzieci
WYNIKAJĄCE Z WRAŻLIWOŚCI | Cukrzyca u dzieci
NIE WYOLBRZYMIAJĄC | Cukrzyca u dzieci
POD WPŁYWEM TECHNIKI | Cukrzyca u dzieci
NARASTAJĄCE ZAGROŻENIE | Cukrzyca u dzieci
WYKORZYSTYWANIE ENERGII | Cukrzyca u dzieci
W ZESTAWIENIU | Cukrzyca u dzieci
UDOWODNIONY ZWIĄZEK | Cukrzyca u dzieci
ZNANY PRZYKŁAD | Cukrzyca u dzieci
REALNE ZAGROŻENIE | Cukrzyca u dzieci
ZAWODNOŚĆ TECHNIKI | Cukrzyca u dzieci
ŚRODOWISKO TECHNICZNE | Cukrzyca u dzieci
ZNACZENIE STŁOCZENIA | Cukrzyca u dzieci
OLBRZYMIA ZDOLNOŚĆ | Cukrzyca u dzieci
POTRZEBA BADAŃ | Cukrzyca u dzieci
ŹRÓDŁO OBCIĄŻENIA | Cukrzyca u dzieci
DUŻA LICZBA LUDZI | Cukrzyca u dzieci
ZAGĘSZCZENIE ZALUDNIENIA | Cukrzyca u dzieci
W BEZMYŚLNY SPOSÓB | Cukrzyca u dzieci
UJEMNE NASTĘPSTWA | Cukrzyca u dzieci
OSOBNICZA ZMIENNOŚĆ | Cukrzyca u dzieci